Om venneforeningen

Om venneforeningen

Venneforeningen ble stiftet i 1998 og teller i dag ca. 350 medlemmer.

Divisjonsmusikkens venner Vestlandet (DVV) er en støtteorganisasjon for Sjøforsvarets musikkorps (SFMK), et profesjonelt militært musikkorps som utgjør en betydelig kulturinstitusjon i Bergen og Vestlandet for øvrig.

Venneforeningen skal medvirke til at SFMK gjennom konsertarrangementer gir publikum god og variert korpsmusikk. Foreningen skal søke å medvirke til at SFMK sikres best mulige arbeidsvilkår.

Som medlem gis man gratis adgang på SFMKs ordinære egenproduksjoner, og det dukker fra tid til annen også opp eksklusive tilbud og opplevelser som er forbeholdt medlemmer i venneforeningen.

 

Styret

StyrelederGunnar Husby Gundersen
Styremedlem/KassererGurly Andersen
Styremedlem/SekretærEgil Samnøy
StyremedlemLars Terje Sætre
StyremedlemOle Johan Jacobsen
Styremedlem (SFMK)Milde Sand
Styremedlem (vara)Solveig Zakariassen
  
  

 

Organisasjonsnummer: 989 769 138

Kontonummer: 3624.52.85781

 

Postadresse:

Divisjonsmusikkens Venner Vestlandet

c/o Sjøforsvarets musikkorps

K 15 Haakonsvern

5886 BERGEN