Venneforeningen ble stiftet i 1998 og teller i dag ca. 350 medlemmer.

Divisjonsmusikkens venner er en støtteforening for Sjøforsvarets musikkorps, et profesjonelt militært musikkorps som utgjør en betydelig kulturinstitusjon i Bergen og Vestlandet for øvrig.

Venneforeningen skal medvirke til at SFMK gjennom konsertarrangementer gir publikum god og variert korpsmusikk. Foreningen skal søke å medvirke til at SFMK sikres best mulige arbeidsvilkår.

Som medlem gis man gratis adgang på SFMKs ordinære egenproduksjoner, og det dukker fra tid til annen også opp eksklusive tilbud og opplevelser som er forbeholdt medlemmer i venneforeningen.

Æresmedlem #4


Tidligere musiker i korpset og en av initiativtakerne til etablering av vennforeningen, Jørgen Osaland, fikk overlevert sin diplom som æresmedlem på SFMKs konsert 25.november 2016.

Æresmedlem #3

Kåre Lerum fikk overlevert sitt æresmedlemskap på konserten i Sogndal fredag 4.november 2016.

Sjøforsvarets musikkorps - Høstprogram 2016

Nå stunder det mot sensommer og forhåpentligvis noe bedre vær enn vi har hatt i juli. Vedlagt følger høstprogrammet til korpset og venneforeningen ønsker alle hjertlig velkommen til de forskjellige konsertaktivitetene. Når det gjelder utekonsertene i Borggården og parademarsjene tas det forbehold om dårlig vær.

Syndiker innhold