slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Divisjonsmusikkens venner Vestlandet - "Innkalling til årsmøte"

Innkalling til årsmøte i Divisjonsmusikkens venner Vestlandet

Det innkalles til ordinært årsmøte onsdag 22.februar 2023 kl. 13:00 på Forsvarsmuseet på Koengen.

Dagsorden i henhold til § 4 i vedtektene: