Venneforeningen ble stiftet i 1998 og teller i dag ca. 350 medlemmer.

Divisjonsmusikkens venner er en støtteforening for Sjøforsvarets musikkorps, et profesjonelt militært musikkorps som utgjør en betydelig kulturinstitusjon i Bergen og Vestlandet for øvrig.

Venneforeningen skal medvirke til at SFMK gjennom konsertarrangementer gir publikum god og variert korpsmusikk. Foreningen skal søke å medvirke til at SFMK sikres best mulige arbeidsvilkår.

Som medlem gis man gratis adgang på SFMKs ordinære egenproduksjoner, og det dukker fra tid til annen også opp eksklusive tilbud og opplevelser som er forbeholdt medlemmer i venneforeningen.
Syndiker innhold