Venneforeningen ble stiftet i 1998 og teller i dag ca. 350 medlemmer.

Divisjonsmusikkens venner er en støtteforening for Sjøforsvarets musikkorps, et profesjonelt militært musikkorps som utgjør en betydelig kulturinstitusjon i Bergen og Vestlandet for øvrig.

Venneforeningen skal medvirke til at SFMK gjennom konsertarrangementer gir publikum god og variert korpsmusikk. Foreningen skal søke å medvirke til at SFMK sikres best mulige arbeidsvilkår.

Som medlem gis man gratis adgang på SFMKs ordinære egenproduksjoner, og det dukker fra tid til annen også opp eksklusive tilbud og opplevelser som er forbeholdt medlemmer i venneforeningen.

SFMK Nyttårskonserter

SFMK planlgger følgende nyttårskonserter med tema dans i 2018:

Onsdag 10.januar 2018 kl. 19:00 i Fana kulturhus.

Torsdag 11.januar 2018 kl. 19:00 i Knarvik kirke.

Fredag 12.januar 2018 kl. 19:30 i Håkonshallen med tangodansere

SFMKs kommende konsert

SFMKs konserter høsten/vinteren 2017. 

Venneforeningens medlemmer har fri entré på alle disse unntatt Julevorspiel!

 

 

Sjøforsvarets musikkorps - foreløpig konsertprogram høst 2017

Se vedlagt oversikt over Sjøforsvarets musikkorps foreløpige planlagte konserter. Forandringer kan skje og det tas forbehold med hensyn på vær når det gjelder utekonserter.

Gave til SFMK fra venneforeningen

6.mars 2017 ble det høytidlig overrakt en tuba som gave fra DVV til SFMK.

Kontaktskjema deaktiveres

På grunn av mye søppepost via kontaktskjema her på nettsiden, deaktiveres skjemaet.

E-posthenvendelser bes rettet til

medlem alfakrøll dvv punktum no

Beklager de ulemper dette måtte medføre!

Syndiker innhold