Du er her

Divisjonsmusikkens venner Vestlandet

Divisjonsmusikkens venner Vestlandet (DVV) er en støtteorganisasjon for Sjøforsvarets musikkorps (SFMK) både som militært musikkorps og som kulturinstitusjon i Bergen og på Vestlandet for øvrig.

Venneforeningen ble stiftet i 1998 og teller i dag om lag 300 medlemmer.

Venneforeningen skal medvirke til at SFMK gjennom konsertarrangementer gir publikum gode og varierte musikkopplevelser. 

Venneforeningen ønsker seg flere medlemmer slik at vi kan støtte SFMK enda bedre i sitt kulturelle arbeid. Korpsets ansatte er et verdifullt bidrag til musikkmiljøet i Bergensregionen både som utøvere og ressurspersoner.

Et medlemskap i Venneforeningen gir følgende fordeler:

  • Rabatterte billettpriser på konserter med SFMKs egenproduksjon
  • Rabatter på korpsets CD/plateutgivelser
  • Mulighet til å delta på andre arrangementer og aktiviteter forbeholdt venneforeningens medlemmer

De som ønsker å melde seg inn som støttemedlem i DVV kan gjøre dette på flere måter:

  • Ved å sende en epost til ”medlem@dvv.no” med navn/adresse/mobilnummer/
    e-postadresse.
  • Ved å komme på en av korpsets konserter og kontakte en representant for venneforeningen.

Et medlemskap i Divisjonsmusikkens Venner Vestlandet koster kr 250,- pr år