Du er her

Divisjonsmusikkens venner Vestlandet - "Innkalling til årsmøte"

Body: 

Innkalling til årsmøte i Divisjonsmusikkens venner Vestlandet

Det innkalles til ordinært årsmøte onsdag 22.februar 2023 kl. 13:00 på Forsvarsmuseet på Koengen.

Dagsorden i henhold til § 4 i vedtektene:

  1. Registrering av stemmeberettigede medlemmer.
  2. Åpning og godkjenning av innkalling.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av møtesekretær.
  5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
  6. Styrets årsmelding og godkjenning av denne.
  7. Årsregnskap og revisormelding.
  8. Andre årsmøtesaker fremmet av styret.
  9. Saker fremmet av medlemmer.
10. Valg av styret.
11. Valg av revisor.
12. Valg av leder for valgkomiteen og ytterlige 1 medlem i komiteen.
13. Styrets orientering om planer og aktiviteter for det kommende år.
14. Orientering av sjef SFMK.

I henhold til vedtektene innkalles medlemmene skriftlig pr. brev/e-post senest 3 uker før planlagt møtestart. Eventuelle forslag fra medlemmene til årsmøtet må være skriftlig og være styret i hende innen 2 uker før møtestart.

Styret i Divisjonsmusikkens venner Vestlandet